ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการบำบัดความคิดและพฤติกรรม (Additional Skills for Those Working with Vulnerable/Marginalized Children & Families: The Basics of Cognitive Behavioral Therapy)

มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนา เครือข่ายเริ่มต้นที่ครอบครัว และเครือข่ายการเลี้ยงดูทดแทนประเทศไทย ขอเชิญชวนคนทำงานด้านเด็กและครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการบำบัดความคิดและพฤติกรรม (Additional Skills for Those Working with Vulnerable/Marginalized Children & Families: The Basics of Cognitive Behavioral Therapy)
 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
เป็นผู้ปฏิบัติงานทางสังคมด้านเด็ก ครอบครัว และประชากรกลุ่มเปราะบาง/ชายขอบทุกระดับหรือผู้สนใจในทั่วไป (ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน)
 
วันที่ 9 ธันวาคม 2023
ในรูปแบบ online
 
รับจำนวน 60 ท่านเท่านั้น สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 7 ธันวาคม
 
ค่าลงทะเบียน 80 บาท โดยท่านสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนไปที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนา หมายเลขบัญชี 175-419144-1 ระบุ “ลงทะเบียนสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์ CBT”
 
ท่านสามารถลงทะเบียนโดยสแกน QR Code ในใบปลิวประชาสัมพันธ์
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ A.C.Sprite1988@gmail.com หรือที่หมายเลข 09-2284-1961
 
หมายเหตุ: ขอสวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนกรณีท่านไม่เข้าร่วมการอบรมตามที่สมัครไว้

Share :

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Posts :

Group

Recent activity