ข่าวประชาสัมพันธ์ webinar วันที่ 31 ม.ค 2023- สัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 3 ของ Thai Positive Parenting Community of Practice

(For English please scroll down) 

มูลนิธิศานติวัฒนธรรม และ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วม webinar ครั้งที่ 3 ของ ชุมชนผู้ปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกในประเทศไทย  (Thai Positive Parenting Community of Practice) ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00-16.00 น.

โดยในครั้งนี้จะมีวิทยากรที่ร่วมนำเสนอ ได้แก่

1. คุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

นำเสนอเรื่อง: การสร้างสมรรถนะ ทักษะชีวิตแก่เด็ก ละสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผู้เลี้ยงดูกับเด็ก ผ่านการอ่าน ท่อง ร้อง เล่า และเล่น

2. พญ. พร ไตรรัตน์วรกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นำเสนอเรื่อง: เพิ่มความมั่นใจผู้เลี้ยงดูผ่านโปรแกรมเลี้ยงลูกเชิงบวกออนไลน์

3. ดร. ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

นำเสนอเรื่อง: การทำงานกับพ่อแม่เพื่อคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโดยคลิกที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/1SvXCUjVJttW1bLx8

หมายเหตุ: ทันทีที่ท่านกดส่งฟอร์มลงทะเบียน link Zoom เพื่อเข้า webinar จะปรากฎขึ้นพร้อมกับข้อความยืนยันและขอบคุณที่ลงทะเบียน โปรดเซฟลิงก์นั้นเพื่อใช้ในวันที่ 31 ม.ค เวลา 14.00 น.

และโปรดแบ่งปันข้อมูลของ webinar นี้แก่ผู้ที่อยู่ในเครือข่ายของท่าน ที่ท่านคิดว่าน่าจะสนใจเข้าร่วม

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ เฉลิมขวัญ ชุติมา (แอ๋ม) ผู้ประสานงานชุมชนฯ ที่ thaipositiveparentingcop@gmail.com

———————————————

The Peace Culture Foundation and the National Institute for Child and Family Development at Mahidol University would like to invite you to join the 3rd webinar of Thai Positive Parenting Community of Practice on 31 January 2023 from 14.00-16.00 hours.

Speakers include:

1. Mr. Ruangsakdi Pintratheep, Managing Director of Book for Children Foundation.

Topic: Building capacity and life skills for children and building a positive relationship between parent and child through reading, reciting, singing, telling and playing.

2. Dr.Pon Trairatvorakul, M.D. Department of Pediatrics Faculty of Medicine Chulalongkorn University.

Topic:Increasing Parent Sense of Competency Through Online Positive Parenting Program

3. Dr. Srida Tanta-atipanit, Director and Secretary of Internet Foundation for the Development of Thailand.

Topic: Working with parents to protect children from online threats

Please register for this event by clicking the link below, and share it widely within your contacts and networks. https://forms.gle/1SvXCUjVJttW1bLx8

Note: As soon as you click on submit the registration form, a Zoom link to the webinar will appear with a confirmation and thank you message for registering. Please save that link for use on January 31 Jan at 2:00 PM.

This event will be in the Thai language, please prepare your own translator if you are not familiar with the Thai language

If you have any questions, kindly contact Chalermkwan Chutima (Amm) the coordinator at thaipositiveparentingcop@gmail.com.

Share :

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Posts :

Group

Recent activity