จดหมายข่าวของชุมชนฯ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 | TPP CoP newsletter year 1 volume 2

จดหมายข่าวชุมชนผู้ปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกปีที่ 1 ฉบับที่ 2 จดหมายฉบับนี้ได้อัพเดตงาน กิจกรรม และความเคลื่อนไหวต่างๆ ขององค์กรสมาชิก รวมถึงงานประชุมสัมมนาที่น่าสนใจทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ ที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม 2566 – พฤษภาคม 2566

จดหมายข่าวมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในฉบับเดียวกัน โดยคำแปลภาษาอังกฤษจะอยู่ด้านล่าง

The newsletter is available in both Thai and English. The English translations is after the Thai version.

โปรดคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้เพื่อเข้าถึงจดหมาย | Click the link below to read the newsletter volume 2

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0d7e6af5ff&view=lg&permmsgid=msg-f:1763375938918939155

Share :

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Posts :

Group

Recent activity