ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาเรื่อง การสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวก: จากโครงการที่มีชุมชนเป็นฐานไปสู่นโยบายระดับชาติ

ขอเชิญชวน ผู้กำหนดนโยบาย เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ เอกชน นักวิชาการ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
ที่สนใจในด้านนโยบายและหลักสูตรการเลี้ยงดูเด็กเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “การสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวก: จากโครงการที่มีชุมชนเป็นฐานไปสู่นโยบายระดับชาติ”
วันที่: อังคารที่ 19 ธันวาคม 2023
เวลา: 08.15 น.- 17.00 น.
สถานที่: ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 ด้วยการสแกน QR code ที่ปรากฏในโปสเตอร์

Share :

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Posts :

Group

Recent activity