ข่าวประชาสัมพันธ์ webinar วันที่ 7 พ.ย 22- สัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 2 ของ Thai Positive Parenting Community of Practice

(Please scroll down for English text) 

มูลนิธิศานติวัฒนธรรม และ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วม webinar ครั้งที่ 2 ของ ชุมชนผู้ปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกในประเทศไทย  (Thai Positive Parenting Community of Practice) ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00-16.00 น.

โดยในครั้งนี้จะมีวิทยากรที่ร่วมนำเสนอ ได้แก่ ผู้แทนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิสายเด็ก 1387 (Childline Thailand 1387) และ มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนา (Step Ahead Foundation)

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโดยคลิกที่ลิงค์นี้ https://www.eventbrite.com/e/444445487417 เพื่อเข้าถึงรายละเอียดการเข้าสู่ระบบการประชุม
(ที่หน้าลิงค์ทางขวามือใต้ภาพ จะมีปุ่มสี่เหลี่ยมสีส้ม มีคำว่า register หรือบางครั้งอาจขึ้นว่า reserve a spot ให้กดที่ปุ่มนี้เพื่อลงทะเบียน)

และโปรดแบ่งปันข้อมูลของกิจกรรมนี้แก่ผู้ที่อยู่ในเครือข่ายของท่านที่ท่านคิดว่าน่าจะสนใจเข้าร่วม หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ เฉลิมขวัญ ชุติมา (แอ๋ม) ผู้ประสานงานชุมชนฯ ที่ thaipositiveparentingcop@gmail.com

—————–

The Peace Culture Foundation and the National Institute for Child and Family Development at Mahidol University would like to invite you to join the 2nd webinar of Thai Positive Parenting Community of Practice on 7 November 2022 from 14.00-16.00 hours.

Speakers include: a representative from the Department of Women’s Affairs and Family Development, Ministry of Social Development and Human Security, Childline Thailand 1387, and Step Ahead Foundation.

This event will be in the Thai language, please prepare your own translator if you are not familiar with the Thai language

Please register for this event by clicking this link  https://www.eventbrite.com/e/444445487417  to access meeting log-in details, and share them widely within your contacts and networks.

If you have any questions, kindly contact Chalermkwan Chutima (Amm) the Community of Practice coordinator at thaipositiveparentingcop@gmail.com.

Share :

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Posts :

Group

Recent activity