ประชาสัมพันธ์ webinar ครั้งที่ 6 ของ TPP CoP วันที่ 3 สิงหาคม 2566

(Please scroll down for English information)

มูลนิธิศานติวัฒนธรรม และ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วม webinar ครั้งที่ 6 ของ ชุมชนผู้ปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกในประเทศไทย (Thai Positive Parenting Community of Practice) ในวันที่ 3 สิงหาคมพ.ศ. 2566 เวลา 14.00 – 16.00น.
(การสัมมนาจะจัดขึ้นเป็นภาษาไทย)

หัวข้อการสัมมนา
1. การสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว
2. งานวิจัย: การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการพัฒนาการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง: บทเรียนจากการทดลองสุ่มแบบมีกลุ่มควบคุม (RCT)
3. ข้อมูลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี (MICS 2022) ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูเด็ก- ยูนิเซฟ
** ลิงค์ Zoom จะส่งทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม **

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ เฉลิมขวัญ ชุติมา (แอ๋ม) ผู้ประสานงานชุมชนฯ ที่ thaipositiveparentingcop@gmail.com

————————————————————————————————————————————-
The Peace Culture Foundation and the National Institute for Child and Family Development at Mahidol University would like to invite you to join the 6nd webinar of Thai Positive Parenting Community of Practice on 3 August 2023 from 14.00 -16.00 hours. (This event will be in the Thai language)
Topics:
1. Positive communication in the family
2. Thailand Multiple Indicator Cluster Survey 2022 related to parenting- UNICEF
3. Research: Early Childhood Development through Parental Development: Lessons Learned from a Randomized Controlled Trial (RCT)
** Zoom link will email to you by 31st July **
If you have any questions, kindly contact Chalermkwan Chutima (Amm) the Community of Practice coordinator at thaipositiveparentingcop@gmail.com.

Share :

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Posts :

Group

Recent activity