บันทึก VDO webinar ครั้งที่ 5 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

สัมมนาออนไลน์ (Webinar) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566
มีหัวข้อและวิทยากรผู้นำเสนอดังนี้:
1. แบ่งปันประสบการณ์การใช้บทเรียนต่างๆ ในการอบรมเรื่องการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกแก่ครอบครัวที่ร่วมโครงการกับมูลนิธิ โดย คุณปรรวดา ทารัตน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนพันธกิจครอบครัว มูลนิธิดรุณาทร (Compassion Thailand)

2. Strengths-based Family ครอบครัววิถีบวก: แชร์ประสบการณ์การใช้ VIA Character Strengths ในการเลี้ยงลูก โดย ดร.ภิญโญ รัตนาพันธ์ุ อาจารย์ MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. กรณีศึกษา: การเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวด้วยการใช้คู่มือการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ( Family Strengthening Handbook) โดย เจ้าหน้าที่จาก มูลนิธิ One Sky และ Step Ahead Foundation

แชร์โพสนี้ :

Facebook
Twitter
LinkedIn

โพสที่เกี่ยวข้อง :