บันทึกวีดีโอ webinar ครั้งที่ 7

บันทึกวีดีโอ การสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 6 ต.ค 2566
โดยมีหัวข้อนำเสนอและวิทยากรดังนี้;
1. กรอบการดูแลแบบโอบอุ้มสำหรับ การพัฒนาการเด็กปฐมวัย
นำเสนอโดย: อ.นพ.ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

2. งานวิจัย: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อพฤติกรรมการเลี้ยงดูเชิงบวกของผู้ปกครองและ EFs ของเด็กปฐมวัยใน จ.เชียงราย
นำเสนอโดย: อ.ณฐมน วุฒิพันธ์ : อาจารย์สำนักพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

3. ความเสี่ยงของเด็กในประเทศไทยที่ไม่ได้รับการดูแลโดยพ่อแม่
นำเสนอโดย: คุณวิวัฒน์ ธนาปัญญาวรคุณ : ผู้อำนวยการมูลนิธิ One Sky

แชร์โพสนี้ :

Facebook
Twitter
LinkedIn

โพสที่เกี่ยวข้อง :