ข่าวประชาสัมพันธ์ webinar วันที่ 17 มี.ค 2023- สัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 4 ของ Thai Positive Parenting Community of Practice

(Please scroll down for English information)

มูลนิธิศานติวัฒนธรรม และ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วม webinar ครั้งที่ 4 ของ ชุมชนผู้ปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกในประเทศไทย (Thai Positive Parenting Community of Practice- TPP CoP) ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00-16.00 น. การสัมมนาจะจัดขึ้นเป็นภาษาไทย
 
** หมายเหตุสำคัญมาก **

Link Zoom สำหรับเข้าร่วมสัมมนาจะปรากฏทันทีหลังจากส่งแบบฟอร์ม จะไม่มีการส่งลิงค์ให้เป็นรายบุคคลในภายหลัง โปรดเซฟและใช้ลิงค์ดังกล่าวเพื่อเข้าสู่การสัมมนาในวันที่ 17 มีนาคม 2566

 
วิทยากรผู้นำเสนอ:
1. ศ.พญ. อุมาพร ตรังคสมบัติ : ผู้เชียวชาญทางด้าน จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น จิตแพทย์ดีเด่น จากสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย นำเสนอเรื่อง “เลี้ยงลูกให้มีความรับผิดชอบ”
 
2. ดร. มณีรัตน์ สุตันตั้งใจ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ. เลย นำเสนอ “Home Interaction Programme for Parents and Youngsters (HIPPY)” ประเทศนิวซีแลนด์
 
3. คุณกีรติ เลี้ยวสกุล : นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ นำเสนองานวิจัย “การศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาททีมสหวิชาชีพต่อการเลี้ยงดูเด็กด้วยวินัยเชิงบวก ในสถานรองรับเด็กแห่งหนึ่ง”

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ เฉลิมขวัญ ชุติมา (แอ๋ม) ผู้ประสานงานชุมชนฯ ที่ thaipositiveparentingcop@gmail.com

—————————————————————————
The Peace Culture Foundation and the National Institute for Child and Family Development at Mahidol University would like to invite you to join the 4th webinar of Thai Positive Parenting Community of Practice (TPP CoP) on 17 March 2023 from 14.00-16.00 hours. (This event will be in the Thai language) ** Note: The Zoom link for attending the seminar will appear right after you click send the registration form.
Please use that link to access the seminar on March 17th, 2023 **

The topics & presenters;

1. “Raising Responsible Children” by Prof. Umaporn Trangkasombut, M.D., Specialist in Child and Adolescent Psychology, Outstanding Psychiatrist From the Psychiatric Association of Thailand

2. “Home Interaction Program for Parents and Youngsters (HIPPY)” New Zealand by Dr. Maneerat Sutanchaiya, Lecturer at Rajabhat University, Loei Province

3.”Study of Approach to Develop Roles of Multidisciplinary Teams in Child Care with Positive Discipline in an Orphanage” by Mrs. Keerati Leawsakul, Professional Social Worker from Chiang Mai Home for Boy

If you have any questions, kindly contact Chalermkwan Chutima (Amm) the Community of Practice coordinator at thaipositiveparentingcop@gmail.com.

แชร์โพสนี้ :

Facebook
Twitter
LinkedIn

โพสที่เกี่ยวข้อง :