ประชาสัมพันธ์ Webinar ครั้งที่ 5 ของชุมชนผู้ปฎิบัติงานด้านการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกในประเทศไทย

(Please scroll down for English)
มูลนิธิศานติวัฒนธรรม และ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วม webinar ครั้งที่ 5 ของ ชุมชนผู้ปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกในประเทศไทย (Thai Positive Parenting Community of Practice)

วันที่: 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
เวลา: 14.00-16.00 น.

ลงทะเบียน: ด้วยการสแกน OR Code หรือ คลิกที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/tKzejkeXC9HeikcC9

(การสัมมนาจะจัดขึ้นเป็นภาษาไทย)

หัวข้อและวิทยากรผู้นำเสนอ:
1. แบ่งปันประสบการณ์การใช้บทเรียนต่างๆ ในการอบรมเรื่องการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกแก่ครอบครัวที่ร่วมโครงการกับมูลนิธิ โดย คุณปรรวดา ทารัตน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนพันธกิจครอบครัว มูลนิธิดรุณาทร (Compassion Thailand)

2. Strengths-based Family ครอบครัววิถีบวก: แชร์ประสบการณ์การใช้ VIA Character Strengths ในการเลี้ยงลูก โดย ดร.ภิญโญ รัตนาพันธ์ุ อาจารย์ MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. กรณีศึกษา: การเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวด้วยการใช้คู่มือการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ( Family Strengthening Handbook) โดย เจ้าหน้าที่จาก มูลนิธิ One Sky

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ เฉลิมขวัญ ชุติมา (แอ๋ม) ผู้ประสานงานชุมชนฯ ที่ thaipositiveparentingcop@gmail.com

———————————————————————————————
The Peace Culture Foundation and the National Institute for Child and Family Development at Mahidol University would like to invite you to join the 5th webinar of Thai Positive Parenting Community of Practice

Date: 26 May 2023
Time: 14.00-16.00 hours.

Registration: By scan QR Code or click this link https://forms.gle/tKzejkeXC9HeikcC9
(This event will be in the Thai language)

Topics and Presenters:
1. Sharing experience on using various programs in positive parenting training for parents in the communities by Ms. Paravada Tarat, Family Ministry Support Officer, Compassion Thailand

2. Strengths-based Family, Positive Family: Sharing experiences using VIA Character Strengths in raising children by Dr. Pinyo Rattanaphan, MBA lecturer, Khon Kaen University.

3. Case Study: Positive Parenting and Family Strengthening Using the Family Strengthening Handbook by staff from One Sky Foundation

If you have any questions, kindly contact Chalermkwan Chutima (Amm) the Community of Practice coordinator at thaipositiveparentingcop@gmail.com.

แชร์โพสนี้ :

Facebook
Twitter
LinkedIn

โพสที่เกี่ยวข้อง :