ข่าวประชาสัมพันธ์ สัมมนาออนไลน์ Launch of the Thai Positive Parenting Community of Practice

(Please scroll down to see the English text)

มูลนิธิศานติวัฒนธรรม และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญร่วมงานเปิดตัว ชุมชนผู้ปฎิบัติงานด้านการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวก (Thai Positive Parenting Community of Practice: CoP)

ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00-16.00 น.

วิทยากร ได้แก่: ดร.สมบัติ ตาปัญญา ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร และ ดร.แอมมาลี แม็คคอย

งานเปิดตัวและสัมมนาออนไลน์เป็นภาษาไทยในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสอันน่าตื่นเต้นของทุกท่านจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ที่อยู่ในประเทศไทย ที่สนใจเรียนรู้และส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกเพื่อการคุ้มครองเด็ก เพื่อสุขภาพจิตและความอยู่ดีมีสุข รวมถึงพัฒนาการที่ดีของเด็กในประเทศไทย

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเข้าร่วม webinar นี้และร่วมมือกับเราในการพัฒนาเครือข่ายการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกในประเทศไทย ซึ่งเน้นที่การแบ่งปันหลักฐานการวิจัยหรือการค้นพบล่าสุด คู่มือและหลักสูตรอบรมด้านการเลี้ยงดูเด็ก กลยุทธ์นโยบายที่เกี่ยวข้อง และโอกาสในการเป็นกระบอกเสียงร่วมกันเพื่อการพัฒนาชีวิตและปกป้องคุ้มครองเด็ก

ในการสัมมนาผ่านเว็บครั้งแรกของเรา เราจะแบ่งปันข้อกำหนดการทำงานของ CoP และรับฟังความคิดเห็นของทุกคน นำเสนอการสังเคราะห์ผลการวิจัยเกี่ยวกับความสำคัญและผลกระทบของการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกในประเทศไทย ตลอดจนแนะนำแพลตฟอร์ม e-learning ใหม่ของชุมชน

โปรดลงทะเบียนสำหรับร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อเข้าถึงรายละเอียดการเข้าสู่ระบบการประชุม และแบ่งปันข้อมูลของกิจกรรมนี้แก่ผู้ที่อยู่ในเครือข่ายของท่านที่ท่านคิดว่าน่าจะสนใจเข้าร่วม

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ เฉลิมขวัญ ชุติมา (แอ๋ม) มูลนิธิศานติวัฒนธรรม ที่ chalermkwan955@gmail.com

The Peace Culture Foundation and the National Institute for Child and Family Development at Mahidol University would like to invite you to the launch of the Thai Positive Parenting Community of Practice

on 5 September 2022 from 14.00-16.00 hours.

Speakers include: Dr. Sombat Tapanya, Dr. Panadda Thanasetkorn, and Dr. Amalee McCoy.

This event in the Thai language will be an exciting opportunity to bring together all persons across government bodies, NGOs, academia, and the private sector who are interested in learning about and promoting positive parenting for child protection, mental health, well-being, and healthy child development in Thailand.

We hope you will join and collaborate with us in developing an active network in Thailand on positive parenting which focuses on sharing the latest evidence, programme materials, relevant policy strategies, and opportunities for joint advocacy.

At our first webinar, we will share the proposed terms of reference for the Community of Practice for everyone’s input, present a synthesis of research findings on the importance and impact of positive parenting in Thailand, as well as introduce the community’s new e-learning platform. 

Please register for this event in order to access meeting log-in details, and share them widely within your contacts and networks.

If you have any questions at all, kindly contact Chalermkwan Chutima (Amm) at the Peace Culture Foundation at chalermkwan955@gmail.com.

แชร์โพสนี้ :

Facebook
Twitter
LinkedIn

โพสที่เกี่ยวข้อง :