พื้นอารมณ์ของเด็กกับความเครียดของพ่อแม่

บทคัดย่อ

พื้นอารมณ์เด็กเป็นลักษณะที่บ่งบอกว่าเด็กแต่ละคนมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างไร หากเด็กมีพื้นอารมณ์ที่เข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อมของเขา จะช่วยลดความเครียดของเด็ก นอกจากนี้พื้นอารมณ์ของเด็กยังส่งผลต่อความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมการเลี้ยงดูของพ่อแม่ การที่พ่อแม่มีความรู้เกี่ยวกับพื้นอารมณ์ของเด็กจะช่วยให้พ่อแม่เข้าใจวิธีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมของเด็ก และสามารถปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม กับลักษณะพื้นอารมณ์ของลูก ซึ่งจะเป็นการลดสิ่งที่ก่อความเครียดให้เด็ก และยังช่วยลดความเครียดในการเลี้ยงดูของพ่อแม่และเป็นการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่และลูก

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความสำคัญของพื้นอารมณ์ของเด็ก ผลกระทบของพื้นอารมณ์ของเด็กต่อความเครียดในการเลี้ยงดูของพ่อแม่ และความสอดคล้องกันระหว่างลักษณะพื้นอารมณ์ของเด็กกับลักษณะของพ่อแม่

วืธีวิจัย

ผู้แต่ง

นันทิยา เอกอธิคมกิจ

คณะแพทยศาสตร์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วารสาร

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (THE JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING AND MENTAL HEALTH) 

ปี: 2017

ลิงค์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

แชร์โพสนี้ :

Facebook
Twitter
LinkedIn

โพสที่เกี่ยวข้อง :