สไลด์ที่นำเสนอใน webinar 8 (ข้อสรุปที่ได้จากการอภิปรายกลุ่มย่อย A-D ในการประชุมแบบพบตัวกัน (in-person) ของ TPP CoP เมื่อ 19 ธ.ค 66

สไลด์ข้อสรุปที่ได้จากการอภิปรายกลุ่มย่อย A-D ในการประชุมแบบพบตัวกัน (in-person seminar) ของชุมชนผู้ปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกในประเทศไทย (TPP CoP) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กทม.

หัวข้อการอภิปรายห้องย่อย

A- การสนับสนุนผู้ปกครองด้านการเลี้ยงดูเด็กด้วยโปรแกรมดิจิตัล
B- การติดตามและประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผลกระทบ
C- การผลักดันโปรแกรมการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกไปสู่ระดับนโยบาย
D- วิธีการทำงานกับผู้ปกครองในลักษณะของการร่วมมือกัน

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด Answer-session 4 working group A-D

 

Share :

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Posts :

Group

Recent activity