PowerPoint นำเสนอของ คุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป- webinar ครั้งที่ 3

PowerPoint presentation ของคุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป นำเสนอเรื่อง “การสร้างสมรรถนะ ทักษะชีวิตแก่เด็ก และเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผู้ลี้ยงดูกับเด็ก ด้วยการ อ่าน ท่อง ร้อง เล่า และเล่น” ใน webinar ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มกราคม 2023

Click here: การสร้างสมรรถนะ ทักษะชีวิต และความสัมพันธ์

แชร์โพสนี้ :

Facebook
Twitter
LinkedIn

โพสที่เกี่ยวข้อง :